Πίνακας συνοπτικής εμφάνισης βιβλίων

ΒΚΜ Τίτλος Συγγραφέας Βραβευμένο
00801 Πέτρινα καθίσματα Μάνος Κοντολέων