• Ιστορικό

Το γεφύρι της Ανατολής

ISBN: 
9789603602668
Βραβεία: 
Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου - Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ
Αναγραφή στον τιμητικό πίνακα του Βραβείου Pier Paolo Vergerio
Ημερομηνία έκδοσης: 
01/02/1995
Συλλογή: 
Συλλογή: Κύκνοι (12-15 ετών)
Θέμα: 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
ΚΑΤΟΧΗ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ʼ40