• Ιστορικό
  • Κοινωνικό
  • Περιπέτεια

Οι δραπέτες του καστρόπυργου

ISBN: 
9789601639765
Ημερομηνία έκδοσης: 
14/04/2011
Συλλογή: 
Συλλογή: Περιστέρια (9-15 ετών)
Θέμα: 
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΜΦΥΛΙΟΣ
ΕΜΦΥΛΙΟΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ