Πίνακας συνοπτικής εμφάνισης βιβλίων

ΒΚΜ Τίτλος Συγγραφέας Βραβευμένο
05480 Ο Μεγαλέξανδρος Σοφία Ζαραμπούκα