Πίνακας συνοπτικής εμφάνισης βιβλίων

ΒΚΜ Τίτλος Συγγραφέας Βραβευμένο
09895 Στη μάχη του Μαραθώνα Κατερίνα Σέρβη Ναι
08481 Στη μάχη των Θερμοπυλών Κατερίνα Σέρβη
11533 Στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές Κατερίνα Σέρβη