Πίνακας συνοπτικής εμφάνισης βιβλίων

ΒΚΜ Τίτλος Συγγραφέας Βραβευμένο
09895 Στη μάχη του Μαραθώνα Κατερίνα Σέρβη Ναι